“Alnis 2016” – kopvērtējums pēc 9. kārtas 
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 8 labāko rezultātu summas
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kopā Top 8
S8                                        
1 3131 Kate Daģe OK Alnis 131 200 136 105 158 150 136 78 148 1242 1164
2 3168 Elīna Dzirkale JNSC/ZAJEC 200 141 1 200 0 200 0 102 169 1013 1013
3 3164 Emma Oša ind 93 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93
S10                                        
1 3180 Ilze Jumiķe OK Alnis 40 142 86 0 342 72 1 400 114 1197 1197
2 3181 Agnija Sazonova OK Alnis 32 84 0 77 341 121 45 110 112 922 922
3 468 Laura Krūmiņa JNSC 0 0 0 101 200 0 0 140 195 636 636
4 816 Māra Segliņa Sprīdītis TSK 0 0 0 0 0 104 0 0 200 304 304
S12                                        
1 3178 Paula Brolīte ind 684 0 633 656 0 512 638 0 458 3581 3581
2 469 Māra Krūmiņa JNSC 0 0 0 400 345 337 0 578 319 1979 1979
3 3138 Viviāna Anželika Indriksone Jaunsardze Platone 0 86 155 119 0 90 200 200 482 1332 1332
4 3146 Aleksandra Kravcova Jaunsardze Platone 65 136 108 0 0 81 191 0 186 767 767
5 3140 Kendija Bespalova Jaunsardze Platone 0 0 150 0 0 151 211 0 188 700 700
6 3197 Laura Vasele Jaunsardze Staļģene 0 0 1 0 0 289 304 0 0 594 594
7 3150 Paula Graudiņa Jaunsardze Platone 65 141 105 0 1 87 152 0 0 551 551
8 3134 Evelīna Vētra Jaunsardze Platone 0 0 157 0 0 91 212 0 0 460 460
9 3135 Sabīne Kiršolca Jaunsardze Platone 39 146 1 78 0 0 0 80 0 344 344
10 3142 Sendija Bespalova Jaunsardze Platone 0 86 154 0 1 86 0 0 0 327 327
11 18 Sabīne Baimuhametova Jaunsardze Platone 74 0 0 0 1 81 148 0 0 304 304
12 3113 Ariana Gaile Jaunsardze Platone 43 0 0 0 0 122 112 0 0 277 277
13 8 Ērika Anatanāviča Jaunsardze Platone 49 174 0 0 0 0 0 0 0 223 223
14 3121 Gunta Kopmane 4. sākumskola 0 0 0 0 193 0 0 0 0 193 193
S14                                        
1 3104 Līva Brolīte ind 683 0 637 656 0 515 637 0 463 3591 3591
2 3112 Lūcija Krista Krūmiņa REMOSS 0 337 200 0 400 400 396 472 400 2605 2605
3 3163 Anna Buholca JNSC 0 281 263 0 394 154 453 476 304 2325 2325
4 3174 Katrīna Straumīte OK Alnis 314 281 262 0 0 154 448 474 304 2237 2237
5 3136 Kristiāna Indriksone Jaunsardze Platone 0 114 414 357 110 365 263 405 186 2214 2214
6 3115 Ērika Zara Jaunsardze Platone 129 135 0 0 110 365 263 405 0 1407 1407
7 3167 Kristiāna Puķe JNSC 314 0 0 0 0 0 0 0 0 314 314
S16                                        
1 3008 Signe Sirmā JNSC 1000 976 1000 1109 1000 1000 1 1300 1000 8386 8385
2 3161 Egija Graudiņa Jaunsardze Platone 464 1 573 1 579 0 520 906 484 3528 3528
3 3199 Margarēta Novika Jaunsardze Platone 141 347 236 357 581 401 504 326 0 2893 2893
4 3155 Diāna Vasiļjeva Jaunsardze Platone 0 367 415 333 584 1 321 449 0 2470 2470
5 0 Sintija Mišina ind 0 0 0 1105 0 748 0 0 252 2105 2105
6 3116 Viktorija Ose Jaunsardze Platone 140 0 0 0 110 0 0 405 0 655 655
S35                                        
1 3053 Aiga Švalbe OK Alnis 756 709 746 718 734 791 483 689 598 6224 5741
2 3033 Zane Grava OK Alnis 681 667 633 813 694 623 700 576 518 5905 5387
3 3048 Aija Bartuševica OK Alnis 646 352 370 757 0 700 0 771 0 3596 3596
4 3014 Mairita Zvirgzdiņa OK Alnis 0 0 718 0 644 1 0 0 381 1744 1744
5 3095 Daiga Rove Sprīdītis TSK 0 0 0 0 0 0 797 900 0 1697 1697
S45                                        
1 3063 Daina Livdāne OK Alnis 655 802 718 0 722 784 739 779 732 5931 5931
2 3021 Inta Poriķe OK Alnis 700 600 623 569 593 643 657 666 496 5547 5051
3 3016 Gerda Sirmā OK Alnis 0 0 0 0 647 726 603 916 632 3524 3524
4 3022 Santa Blūma ind 442 0 497 480 478 606 480 0 460 3443 3443
5 3082 Māra Buša OK Alnis 657 739 721 0 0 0 0 0 558 2675 2675
6 3024 Gita Gaisa OK Alnis 0 0 723 0 501 641 541 0 0 2406 2406
7 2416 Indra Segliņa Spriditis TSK 0 0 0 598 700 0 0 0 700 1998 1998
8 3090 Zane Blumberga OK Alnis 0 0 0 0 0 0 540 556 495 1591 1591
9 3011 Inguna Čākure OK Alnis 0 290 387 0 0 0 0 0 510 1187 1187
10 0 Inga Krastiņa Sprīdītis TSK 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 700
S55                                        
1 3096 Dzintra Leja OK Alnis 0 431 494 506 548 564 549 558 483 4133 4133
2 3065 Ilga Elksnīte Sprīdītis TSK 630 610 536 543 0 0 547 636 596 4098 4098
3 328 Liene Buša OK Alnis 509 0 561 600 646 615 0 629 433 3993 3993
4 3087 Inta Andersone OK Alnis 575 470 551 592 548 562 0 535 0 3833 3833
5 3025 Māra Ķipēna Sprīdītis TSK 486 404 435 0 0 0 491 370 459 2645 2645
6 3189 Ināra Eliņa OK Alnis 583 0 0 0 523 0 0 0 495 1601 1601
7 3094 Astra Dučkena NBS 0 400 400 0 0 364 400 0 0 1564 1564
S65                                        
1 3002 Māra Bolšteina OK Alnis 496 618 0 0 655 697 665 628 626 4385 4385
2 3009 Velta Zjatkova OK Alnis 536 583 464 488 0 532 505 413 538 4059 4059
SA                                        
1 3130 Ilona Daģe  OK Alnis 984 1000 930 1300 863 968 1000 1000 1000 9045 8182
2 466 Linda Krūmiņa SK Briksnis 0 0 980 0 917 1000 941 979 929 5746 5746
3 3027 Krista Strautniece JNSC 0 536 700 0 1000 0 1000 762 660 4658 4658
4 3191 Zane Dzirkale ZAJEC 1000 0 974 0 0 878 0 0 903 3755 3755
SB                                        
1 3173 Benita Prauliņa SK Briksnis 830 700 690 0 692 829 619 699 0 5059 5059
2 3099 Agrita Stankeviča OK Alnis 1 0 553 700 714 677 575 695 650 4565 4565
3 3177 Dace Balaka OK Alnis 461 398 438 474 467 0 0 0 0 2238 2238
4 3186 Jolanta Rupmane ind 313 0 472 0 552 530 1 0 0 1868 1868
5 3147 Elīna Marcinkeviča Jaunsardze Platone 608 468 573 0 0 0 0 0 0 1649 1649
6 3108 Zane Leikuma ind 0 0 0 0 714 0 448 0 0 1162 1162
7 3120 Krista Gaisa OK Alnis 0 0 0 0 562 0 0 0 521 1083 1083
8 384 Sandra Buša-Kleusena OK Alnis 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000 1000
9 3097 Egita Rozniece Eko O 762 0 0 0 0 0 0 0 0 762 762
SC                                        
1 3114 Dagnija Tērauda LLU 0 0 0 0 0 527 573 641 398 2139 2139
2 3103 Žanna Grigorjeva Jaunsardze Zaļenieki 0 1 211 0 1 184 364 677 0 1438 1438
3 3125 Margarita Goroško Jaunsardze 0 0 0 1 1 0 490 447 0 939 939
4 3184 Zane Inese Āboliņa ind 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400
5 0 Sindija Guļšina Jaunsardze 0 0 113 0 0 0 0 0 0 113 113
6 0 Viktorija Novičenoka Jaunsardze 0 0 112 0 0 0 0 0 0 112 112
V8                                        
1 3171 Ralfs Prauliņš  SK Briksnis 200 200 200 0 200 200 200 200 0 1400 1400
2 3166 Mārtiņš Šmits ind 237 0 369 123 113 176 0 119 0 1137 1137
3 0 Olivers Daģis Alnēns 0 146 93 83 86 138 110 60 1 717 717
4 0 Kalle Valdmanis ind 0 0 0 327 0 0 0 0 0 327 327
5 0 Sandijs Valdmanis ind 0 0 0 327 0 0 0 0 0 327 327
6 3162 Rodrigo Vjakse JNSC 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 72
V10                                        
1 3124 Kevins Švalbe JNSC 133 336 101 125 421 367 320 400 400 2603 2502
2 3196 Matīss Grava JNSC 187 263 0 345 378 97 294 141 137 1842 1842
3 3118 Ūve Jurgenovskis ind 0 0 0 0 1 308 238 345 0 892 892
4 1761 Gustavs Plonis JNSC 0 0 0 0 0 0 400 0 378 778 778
5 3185 Andris Šantars JNSC 148 142 0 0 388 0 0 0 0 678 678
V12                                        
1 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 544 400 546 400 395 400 481 0 480 3646 3646
2 3038 Ričards Zīberts JNSC 369 59 400 185 400 249 398 267 309 2636 2577
3 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 333 0 297 200 217 1 0 302 475 1825 1825
4 3149 Lauris Brics Jaunsardze Platone 74 87 104 204 349 267 330 0 200 1615 1615
5 3144 Rinalds Līgotnis Jaunsardze Platone 94 86 0 89 0 162 34 219 1 685 685
6 817 Jēkabs Segliņš OK Alnis 0 0 0 0 0 299 0 0 352 651 651
7 3148 Arturs Ciganovs Jaunsardze Platone 92 107 1 95 0 85 52 111 0 543 543
8 3165 Kārlis Ošs ind 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400
9 3157 Rolands Lucevičs 3. sākumskola 0 0 70 0 1 105 186 0 0 362 362
10 3100 Dāvids Ramlavs Sprīdītis TSK 0 0 0 0 0 0 1 345 0 346 346
11 3111 Ainārs Blūzmanis Jaunsardze Platone 0 0 0 0 0 98 0 220 0 318 318
12 3156 Markuss Liepa 3. sākumskola 0 0 70 0 0 52 186 0 0 308 308
13 3152 Rihards Vilsons 3. sākumskola 0 0 44 0 1 52 187 0 0 284 284
14 3109 Rasels Silvanovičš Jaunsardze Platone 0 0 0 0 0 91 171 0 0 262 262
15 4 Gints Izotovs Jaunsardze Platone 1 87 0 0 0 0 0 0 0 88 88
16 3158 Reinis Jevsins 3. sākumskola 0 0 44 0 0 0 0 0 0 44 44
17 0 Bruno Valerts ind 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
V14                                        
1 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 1000 883 520 944 0 800 991 823 994 6955 6955
2 3200 Artūrs Freimanis JNSC 912 919 568 0 695 936 936 862 637 6465 6465
3 429 Kārlis Stradiņš IK Auseklis 0 0 0 0 888 0 0 0 785 1673 1673
4 3143 Emīls Upīte Jaunsardze Platone 94 0 106 148 143 131 332 165 0 1119 1119
5 3110 Edijs Kiršolcs Jaunsardze Platone 98 0 0 153 0 93 268 292 0 904 904
6 3133 Darens Roze Jaunsardze Platone 0 0 71 148 0 0 267 292 0 778 778
7 3093 Ričards Djakonovs Jaunsardze Platone 0 0 0 0 0 0 335 222 0 557 557
8 3107 Emīls Valdis Asiķis Jaunsardze Platone 0 0 0 0 0 0 97 222 0 319 319
9 3137 Dāvis Vosels Jaunsardze Platone 61 109 45 0 0 0 0 0 0 215 215
10 3145 Sergejs Aržaņiks Jaunsardze Platone 60 0 82 0 0 0 0 0 0 142 142
V16                                        
1 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 1212 1276 991 1256 1300 0 0 0 1019 7054 7054
2 3088 Niklāvs Zuika JNSC 0 0 0 577 0 0 0 0 0 577 577
3 3183 Jānis Dobelis JNSC 307 0 0 0 0 0 0 0 0 307 307
4 0 Edgars Buls Jaunsardze Staļģene 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
5 75 Ingus Dzeniņš ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
6 0 Sandis Konovs Jaunsardze Staļģene 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
V35                                        
1 3006 Normunds Grava OK Alnis 1019 1058 993 1142 1024 933 946 990 942 9047 8114
2 3037 Viesturs Šlosbergs ind 871 1009 975 1011 934 902 945 1042 1094 8783 7912
3 3091 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 1039 1021 969 0 1000 1002 1170 1190 0 7391 7391
4 3073 Uldis Gaiss OK Alnis 0 0 882 0 744 816 813 884 0 4139 4139
5 3077 Einārs Ezeriņš OK Alnis 670 765 0 1 567 723 0 763 490 3979 3979
6 3179 Ivars Brolītis ind 516 0 498 455 0 349 466 0 339 2623 2623
7 3001 Dagnis Dubrovskis Meža fakultāte 705 0 0 0 0 0 762 0 0 1467 1467
8 2417 Jānis Segliņš Sprīdītis TSK 0 0 0 0 0 490 0 0 619 1109 1109
V45                                        
1 3012 Ainārs Šiliņš OK Alnis 900 887 877 992 923 908 994 966 948 8395 7518
2 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks OK Alnis 932 0 864 965 978 1000 0 1034 978 6751 6751
3 111 Ilmārs Dukulis  OK Alnis 905 934 869 966 1003 0 841 0 975 6493 6493
4 3071 Ivars Prikulis Sprīdītis TSK 683 811 890 823 664 769 853 906 0 6399 6399
5 3000 Arne Lūsis OK Alnis 757 949 861 939 0 823 1 884 811 6025 6025
6 2358 Andris Kikusts LF 0 924 0 954 1081 0 1005 1059 841 5864 5864
7 3176 Gints Grīnvalds OK Alnis 683 911 890 890 713 823 0 0 0 4910 4910
8 3079 Agris Pavlovskis OK Alnis 0 502 551 387 389 543 437 539 0 3348 3348
9 182 Pēteris Stradiņš IK Auseklis 0 0 0 0 1140 0 0 0 1102 2242 2242
10 3043 Juris Naglis ind 0 807 0 0 0 0 0 0 715 1522 1522
11 1219 Dzintars Laķis Auseklis 0 0 0 0 0 0 0 0 840 840 840
12 3190 Juris Kļaviņš ZAJEC 779 0 0 0 0 0 0 0 0 779 779
13 3170 Artis Gailītis ind 439 0 0 0 0 0 0 0 0 439 439
V55                                        
1 3105 Ilmārs Kaulakans OK Alnis 740 817 940 978 740 904 906 941 671 7637 6966
2 3159 Jānis Busenbergs Mona 0 782 975 1000 0 890 0 0 743 4390 4390
3 3054 Elmārs Antons Sprīdītis TSK 0 0 0 0 632 765 757 914 627 3695 3695
4 267 Jānis Nāgelis Mona 0 918 788 0 1012 860 0 0 0 3578 3578
5 3067 Rūdolfs Benze ind 447 455 0 359 367 408 450 419 487 3392 3392
6 3064 Andris Elksnītis Sprīdītis TSK 478 511 414 376 0 0 400 421 440 3040 3040
7 3018 Agris Eliņš OK Alnis 481 0 669 0 506 0 0 600 547 2803 2803
8 3004 Guntis Dude Sprīdītis TSK 0 0 0 0 0 0 0 0 1025 1025 1025
9 3098 Jānis Leja OK Alnis 0 349 315 348 0 0 0 0 0 1012 1012
10 1276 Uldis Brūns Eko O 615 0 0 0 0 0 0 0 0 615 615
11 3007 Miervaldis Bušs OK Alnis 203 0 0 0 0 137 0 260 0 600 600
V65                                        
1 3068 Juris Žilko OK Alnis 604 714 665 427 549 615 619 722 537 5452 5025
2 3041 Reinis Līcis OK Alnis 477 351 407 377 378 383 386 0 333 3092 3092
VA                                        
1 3013 Aivis Šiliņš JNSC 1264 1274 1002 1287 1035 1158 1300 1300 1295 10915 9913
2 3039 Salvis Daģis OK Alnis 1116 924 1118 1202 1222 955 1209 1295 1223 10264 9340
3 2020 Kaspars Kampuss OK Alnis 946 905 1000 0 1013 972 1010 980 1116 7942 7942
4 3023 Endijs Titomers JNSC 1300 1300 0 1167 0 1300 0 0 1300 6367 6367
5 3003 Kaspars Beķeris Fortum Jelgava 0 0 0 0 970 1041 1143 1107 1140 5401 5401
6 3010 Ingus Šmits OK Alnis 0 745 869 869 634 715 0 0 0 3832 3832
7 3056 Oskars Bartuševics OK Alnis 939 618 304 0 0 915 0 0 970 3746 3746
8 469 Jānis Krūmiņš SK Briksnis 0 0 1300 1300 0 0 0 0 0 2600 2600
9 3075 Ojārs Jakovels Saldus OK 0 0 0 0 0 777 0 0 0 777 777
10 3175 Artūrs Rutkovskis NĪP 757 0 0 0 0 0 0 0 0 757 757
VB                                        
1 3141 Jānis Sapats Eko O 955 823 959 1079 879 1046 1067 885 1060 8753 7930
2 3032 Imants Freibergs ind 851 952 996 945 694 890 1000 1000 668 7996 7328
3 3078 Rolands Dakteris Kaķenieki 0 1039 966 1112 1076 0 968 937 910 7008 7008
4 3172 Mārtiņš Sapats OK Alnis 723 876 798 1006 834 752 893 973 835 7690 6967
5 3029 Jānis Kopmanis OK Alnis 811 753 921 0 687 879 725 928 582 6286 6286
6 3015 Atis Luguzs OK Alnis 681 700 700 700 700 700 700 700 1000 6581 5900
7 3160 Miķelis Taukačs Kaķenieki 0 928 808 974 823 0 387 928 943 5791 5791
8 3195 Kristers Grava OK Alnis 492 610 836 783 0 522 479 862 548 5132 5132
9 3154 Gatis Beļskis Jaunsardze Platone 746 551 868 1 364 739 710 920 0 4899 4899
10 3062 Vilis Livdāns OK Alnis 488 536 699 0 415 627 639 672 460 4536 4536
11 3126 Edmunds Miķelsons Alnis/Patria Team 503 559 516 66 401 682 67 688 624 4106 4040
12 3132 Gatis Lejnieks Jaunsardze Platone 434 474 854 1 526 640 0 778 0 3707 3707
13 3061 Jānis Lāceklis-Bertmanis OK Alnis 822 948 873 997 0 0 0 0 0 3640 3640
14 3042 Aldis Pecka OK Alnis 664 601 642 707 1 0 713 0 0 3328 3328
15 3169 Jānis Valerts KRAUSS 728 850 900 1 820 0 0 0 0 3299 3299
16 3101 Uldis Dzenis ind 414 1000 959 0 0 0 0 0 700 3073 3073
17 3036 Māris Kučinskis ind 700 524 345 0 574 0 0 0 452 2595 2595
18 3017 Mārtiņš Štāls ind 377 530 593 646 419 0 0 0 0 2565 2565
19 3153 Gatis Petrovs Jaunsardze Platone 0 551 865 1 0 0 0 918 1 2336 2336
20 3182 Aigars Saulīte OK Alnis 606 842 640 0 0 0 0 0 0 2088 2088
21 3085 Modris Švalbe OK Alnis 0 0 316 0 0 367 325 491 0 1499 1499
22 3198 Artūrs Vaselis Jaunsardze Staļģene 0 0 0 0 0 628 573 0 0 1201 1201
23 3139 Linards Paupers ind 546 0 0 0 513 0 0 0 0 1059 1059
24 3129 Egīls Lībietis Jaunsardze Platone 0 0 865 0 0 0 0 0 0 865 865
25 3030 Mārtiņš Robežnieks ind 0 0 1 560 0 0 0 0 0 561 561
VC                                        
1 3122 Juris Valdmanis ind 0 0 0 327 448 692 569 657 0 2693 2693
2 3106 Salvis Petraitis Jaunsardze Zaļenieki 0 1 328 0 1 144 368 0 0 842 842
3 3119 Toms Jurgenovskis ind 0 0 0 0 1 308 1 345 0 655 655
4 3187 Ņikita Beluško ind 573 0 0 0 0 0 0 0 0 573 573
5 3188 Leonīds Beluško ind 572 0 0 0 0 0 0 0 0 572 572
6 0 Dairis Danšins Jaunsardze Zaļenieki 0 1 328 0 1 0 0 0 0 330 330
7 0 Aleksis Rotars Jaunsardze 0 0 290 0 0 0 0 0 0 290 290
8 0 Jānis Dembovskis Jaunsardze 0 0 289 0 0 0 0 0 0 289 289
9 0 Oļģerts Čeksters Jaunsardze Staļģene 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2
10 0 Armands Dumbrovskis Jaunsardze Zaļenieki 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1