“Alnis 2015” – trešās mazās balvas kopvērtējums (11. - 15. kārta) 
Tabulā doti tikai tie dalībnieki, kas šajā laikā piedalījušies vismaz vienā kārtā
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 3 labāko rezultātu summas
Uz mazo balvu saņemšanu var cerēt tikai tie grupu uzvarētāji, kuri šajā laikā startējuši vismaz 3 kārtās
(tabulā viņu rezultāti izcelti ar dzeltenu tonējumu)
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 11 12 13 14 15 Kopā Top 8
S8                    
1 3069 Laura Krūmiņa JNSC 200 117 170 164 360 1011 730
2 3131 Kate Daģe OK Alnis 0 0 200 200 200 600 600
3 3176 Agnese Karla ind. 148 357 0 0 0 505 505
4 0 Elīna Dzirkale Zajec 0 0 0 153 118 271 271
5 0 Loreta Brasava-Muižniece OK Alnis 0 0 0 110 0 110 110
S10                    
1 3123 Māra Krūmiņa JNSC 400 200 400 300 361 1661 1161
2 3114 Ance Semjonova  ind. 0 0 0 0 333 333 333
3 10 Jete Burkāne Jelgava 0 259 0 0 0 259 259
4 3173 Elizabete Elīze Kaže JNSC 0 0 0 98 0 98 98
S12                    
1 3112 Lūcija Krista Krūmiņa REMOSS 1 400 369 366 400 1536 1169
2 3149 Anna Buholca JNSC 0 271 299 0 393 963 963
3 3162 Margarēta Novika Jaunsardze (Platone) 235 356 0 331 263 1185 950
4 3128 Daiga Zandovska JNSC 0 0 297 269 0 566 566
5 3104 Līva Beāte Brolīte REMOSS 0 0 550 0 0 550 550
6 3174 Katrīna Straumīte JNSC 0 0 0 97 118 215 215
S14                    
1 3161 Egija Graudiņa Jaunsardze (Platone) 124 357 724 331 263 1799 1412
2 3155 Diāna Vasiļjeva Jaunsardze (Platone) 0 356 628 330 269 1583 1314
3 3167 Kristiāna Puķe 4. vsk. 0 0 0 0 118 118 118
S16                    
1 3159 Agnese Pogožeļska Jaunsardze (Platone) 235 0 630 326 1000 2191 1956
2 3051 Liene Roziņa Platone 599 0 727 0 0 1326 1326
3 3147 Elīna Marcinkeviča Jaunsardze (Platone) 467 356 0 475 0 1298 1298
4 0 Signe Sirmā OK Alnis 0 0 917 0 0 917 917
5 3165 Dina Robežniece Jēkabpils 0 312 0 0 0 312 312
S35                    
1 3033 Zane Grava OK Alnis 0 1000 514 681 664 2859 2345
2 3115 Margita Bite ind. 0 0 0 560 645 1205 1205
3 50 Marita Johansena OK Ogre 0 906 0 0 0 906 906
4 3129 Dace Burkāne ind. 0 312 0 0 498 810 810
5 178 Laura Ķīse ind. 0 1 0 0 0 1 1
S45                    
1 3063 Daina Livdāne OK Alnis 765 790 0 723 655 2933 2278
2 3021 Inta Poriķe OK Alnis 625 784 771 700 558 3438 2255
3 2416 Indra Segliņa Sprīdītis TSK 0 545 761 691 597 2594 2049
4 3094 Astra ind. 0 0 435 400 328 1163 1163
5 3082 Māra Buša OK Alnis 0 0 0 0 700 700 700
6 0 Gerda Sirmā OK Pūznis 0 0 658 0 0 658 658
7 3166 Zane Blumberga OK Alnis 600 0 0 0 0 600 600
8 3011 Inguna Čākure OK Alnis 0 0 270 0 0 270 270
S55                    
1 3065 Ilga Elksnīte Sprīdītis TSK 627 492 541 466 508 2634 1676
2 3087 Inta Andersone OK Alnis 0 0 629 494 458 1581 1581
3 3096 Dzintra Leja OK Alnis 0 306 435 489 504 1734 1428
4 3025 Māra Ķipēna Sprīdītis TSK 455 1 428 484 0 1368 1367
5 328 Liene Buša OK Alnis 694 0 0 0 387 1081 1081
S65                    
1 3002 Māra Bolšteina OK Alnis 649 429 554 535 0 2167 1738
2 3009 Velta Zjatkova OK Alnis 487 317 465 494 521 2284 1502
SA                    
1 3130 Ilona Daģe  OK Alnis 1000 0 978 1000 1000 3978 3000
2 3003 Linda Krūmiņa Briksnis 0 0 1000 1000 888 2888 2888
3 3027 Krista Strautniece JNSC 0 700 700 0 526 1926 1926
4 3170 Lāsma Freimane Sprīdītis TSK 0 0 683 0 0 683 683
SB                    
1 3097 Egita Rozniece EkoO 0 0 870 795 563 2228 2228
2 3001 Benita Prauliņa ind. 700 426 299 1 619 2045 1745
3 3053 Aiga Švalbe OK Alnis 368 485 292 685 481 2311 1651
4 3099 Agrita Stankeviča OK Alnis 872 0 0 0 1 873 873
5 3093 Elīna Strode ind. 609 0 0 0 0 609 609
6 3172 Laura Strupa EkoO 0 0 0 0 552 552 552
7 9046 Dace Balaka ind. 463 0 0 0 0 463 463
8 3152 Endija Smikarste Kalnciema vidusskola 0 360 0 0 0 360 360
SC                    
1 3022 Santa Blūma ind. 416 324 540 0 382 1662 1338
2 14 Gunta Butāne ind. 0 0 0 0 670 670 670
3 3095 Dace Dučkena NBS 0 0 0 399 1 400 400
4 3160 Liene Hermansone ind. 149 0 0 0 0 149 149
V8                    
1 9048 Ralfs Prauliņš SK Briksnis 200 0 400 214 364 1178 978
2 3124 Kevins Švalbe JNSC 177 200 290 0 434 1101 924
3 3132 Mārtiņš Šmits OK Alnis 0 24 0 0 0 24 24
V10                    
1 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 1 400 398 352 0 1151 1150
2 3038 Ričards Zīberts  JNSC 176 196 270 95 384 1121 850
3 3028 Krišjānis Vesperis JNSC 0 0 0 200 400 600 600
4 3107 Artūrs Vanags JNSC 0 0 0 90 367 457 457
5 3016 Jānis Zandovskis JNSC 0 0 257 190 0 447 447
V12                    
1 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 0 128 307 190 395 1020 892
2 3164 Varis Burkāns Jelgava 0 321 0 0 0 321 321
V14                    
1 3127 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 0 685 676 962 1 2324 2323
2 3085 Artūrs Freimanis JNSC 0 700 0 636 0 1336 1336
V16                    
1 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 0 0 932 1190 0 2122 2122
2 3154 Gatis Beļskis Jaunsardze (Platone) 497 453 1000 1 612 2563 2109
3 3175 Kristers Grava ind. 0 0 302 465 603 1370 1370
4 13 Anrijs Bērziņš Bauska 0 370 1 1 458 830 829
5 0 Ingus Dzeniņš Jaunsardze (Platone) 0 0 0 311 237 548 548
6 3153 Gatis Petrovs Jaunsardze (Platone) 499 0 0 1 0 500 500
7 3088 Niklāvs Zuika JNSC 0 0 306 0 0 306 306
V35                    
1 3091 Kārlis Prauliņš Briksnis 1081 1296 873 1043 1203 5496 3580
2 3083 Andris Štrauss ind. 1011 1266 975 1143 1 4396 3420
3 3078 Rolands Dakteris ind. 1050 1039 948 952 1011 5000 3100
4 2020 Kaspars Kampuss ind. 1000 0 959 0 1042 3001 3001
5 3006 Normunds Grava OK Alnis 0 842 896 1 1160 2899 2898
6 3077 Einārs Ezeriņš OK Alnis 669 504 647 602 781 3203 2097
7 438 Andris Kikusts ind. 1038 1 0 0 0 1039 1039
8 3122 Gints Grīnvalds OK Alnis 0 904 0 0 0 904 904
9 3015 Atis Luguzs OK Alnis 0 0 0 0 700 700 700
V45                    
1 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks OK Alnis 1076 1000 842 890 993 4801 3069
2 3012 Ainārs Šiliņš OK Alnis 884 1134 853 819 1050 4740 3068
3 3000 Arne Lūsis OK Alnis 850 0 0 727 793 2370 2370
4 3047 Guntis Dude Sprīdītis TSK 991 0 0 0 1225 2216 2216
5 111 Ilmārs Dukulis  OK Alnis 892 0 1 1000 0 1893 1893
6 3043 Juris Naglis  ind. 735 0 0 737 0 1472 1472
7 3062 Vilis Livdāns OK Alnis 685 1 0 383 1 1070 1069
8 3071 Ivars Prikulis Sprīdītis TSK 778 0 0 0 0 778 778
9 1123 Agris Pavlovskis OK Alnis 0 0 280 0 0 280 280
V55                    
1 3105 Ilmārs Kaulakans OK Alnis 784 518 779 537 683 3301 2246
2 3054 Elmārs Antons Sprīdītis TSK 783 1 734 716 498 2732 2233
3 1276 Uldis Brūns ind. 470 0 788 624 1 1883 1882
4 3089 Ainārs Bērziņš OK Alnis 628 1 425 541 585 2180 1754
5 3064 Andris Elksnītis Sprīdītis TSK 666 509 332 321 452 2280 1627
6 3067 Rudolfs Benze ind. 700 0 334 424 472 1930 1596
7 3018 Agris Eliņš OK Alnis 464 0 0 418 566 1448 1448
8 3098 Jānis Leja OK Alnis 0 0 462 266 359 1087 1087
9 235 Harijs Lācars SILVA 925 0 0 0 0 925 925
10 653 Vilnis Gailums EkoO 607 0 0 0 0 607 607
V65                    
1 3068 Juris Žilko OK Alnis 666 464 0 366 503 1999 1633
2 3041 Reinis Līcis OK Alnis 664 437 0 0 0 1101 1101
VA                    
1 3039 Salvis Daģis OK Alnis 1300 0 995 1151 1300 4746 3751
2 3013 Aivis Šiliņš JNSC 0 1300 1038 939 1212 4489 3550
3 3026 Tomass Andersons JNSC 0 0 780 1000 1083 2863 2863
4 3070 Jānis Krūmiņš SK Briksnis 0 0 1300 1300 0 2600 2600
5 3023 Endijs Titomers JNSC 0 0 700 1158 0 1858 1858
6 3056 Oskars Bartuševics OK Alnis 0 1033 0 700 0 1733 1733
7 3010 Ingus Šmits  OK Alnis 0 619 706 0 0 1325 1325
8 3102 Kaspars Beķeris ind. 0 0 0 916 0 916 916
9 3090 Mārtiņš Šteinalts VAS LDz 0 0 909 0 0 909 909
VB                    
1 3032 Imants Freibergs ind. 945 980 854 1020 1167 4966 3167
2 3141 Jānis Sapats EkoO 848 951 811 879 866 4355 2696
3 3079 Mārtiņš Sapats SIA SELLIT 708 986 631 480 895 3700 2589
4 3029 Jānis Kopmanis OK Alnis 0 781 726 0 938 2445 2445
5 3139 Linards Paupers  ind. 405 0 560 854 1000 2819 2414
6 668 Miķelis Taukačs MTS Serviss 818 602 789 703 727 3639 2334
7 3101 Uldis Dzenis  ind. 803 726 661 0 775 2965 2304
8 3126 Edmunds Miķelsons OK Alnis 532 348 619 566 612 2677 1797
9 3017 Mārtiņš Štāls ind. 338 0 387 441 486 1652 1314
10 3171 Jānis Seglickis EkoO 0 0 0 674 553 1227 1227
VC                    
1 3037 Viesturs Šlosbergs ind. 0 1098 847 998 999 3942 3095
2 3042 Aldis Pecka LLU 542 1 575 564 716 2398 1855
3 2072 Gatis Lejnieks ind. 0 0 556 0 305 861 861
4 3169 Ivars Bahmanis ind. 0 0 0 400 0 400 400